Lightroom file is missing

File is missing - hva nå?

Det kan skje med oss alle. Plutselig dukker det opp ett eller flere bilder i Library med et lite utropstegn oppe til høyre. "File is missing". Hva nå?

 

Hva har skjedd?

Under importen forteller vi Lightroom hvor bildene ligger. Lightroom noterer seg "adressen" til bildene i databasen sin, og forventer at denne ikke forandrer seg.

 

Kjære Lightroom! Vennligst importer bildene som ligger i DENNE mappa!

Vi får feilmelding om at "File is missing" når Lightroom ikke lenger finner bildene i mappen den skal ligge. Ved å klikke på det lille utropstegnet oppe til høyre i Library får man opp et dialogvindu som forteller oss den opprinnelige plasseringen til bildet.

De vanligste årsakene til at vi havner i denne klemma er:

  • Ligger filene på en ekstern harddisk som ikke er koblet til?
  • Har du flyttet/slettet bilder i Windows Utforsker / Finder?
  • Har du gitt bildemapper eller harddisker nytt navn i i Windows Utforsker / Finder?

Hvordan fikse "File is missing"

Da problemet er at Lightroom ikke lenger vet hvor bildene ligger, har vi to mulige løsninger:

  • Vi kan legge bildene tilbake der Lightroom forventer å finne de. På bildet over ser vi hvor Lightroom forventer å finne bildet. I dette tilfellet ligger bildet på en ekstern harddisk som ikke er koblet til (NAS-disk). Ved å koble til harddisken, vil Lightroom finne bildet og alt er godt igjen. Har du flyttet rundt på bilder eller mapper? Legg de tilbake til der de lå.
  • Vi kan gi Lightroom den nye plasseringen til bildene. Det kan jo være at vi faktisk hadde en plan for flyttingen av bildene! Kanskje at vi har gått tom for lagringsplass på laptopen. Ved å klikke på utropstegnet, får vi mulighet til å gi bildet en "ny adresse" gjennom Locate. Om det er hele mapper som er borte, kan man fortelle Lightroom den nye plasseringen til mapper med bilder.
Lightroom find missing folder

Find missing folder

Hvordan unngå at det skjer igjen

Husk at all filhåndtering må skje i Lightroom etter at et bilde er importert. Sletting og flytting av bilder må skje via Lightroom. Om vi flytter rundt på filer utenfor Lightroom, får ikke Lightroom med seg hva som skjer (eller hvor filene blir plassert) og vi får "File is missing".

 

 

 

Kommentér