Hva er ulempene med Lightroom?

Lightroom er ikke et perfekt system, og det er noen steder man må holde tunga rett i munnen. Når det er sagt, er mange av "ulempene" jeg lister opp under ikke en feil i programmet, men mer at arbeidsflyten er annerledes enn det vi er vant til fra før.

Ikke slett / flytt bildefiler "utenfor" Lightroom

Lightroom - finner ikke originalfil

Lightroom - finner ikke originalfil

Når man importerer bilder inn i Lightroom, noterer Lightroom seg bak øret hvor bildene ligger. "Ah, de bildene Thomas ønsker å importere nå, ligger i den

mappa". Om jeg så flytter rundt på mappa i Windows Utforsker / Finder, får ikke Lightroom med seg dette. All sletting og flytting av filer må skje gjennom Lightroom!

Det har ikke lenger noe å si hvor originalfilene fysisk ligger!

Om man kommer fra "opprette-mapper-og-undermapper-og-undermapper"-verden i Windows Utforsker / Finder, er man veldig opptatt av disse mappene. I Lightroom går du ikke lenger til konkrete mapper for å finne bildene som ligger der, men finner de bildene trenger ved hjelp av f.eks. stikkord. Dette er en stor overgang for mange.

ALT man gjør med bildene finnes kun i Lightroom

Lightroom - vis i Finder

Lightroom - vis i Finder

Dette punktet kan like gjerne stå på "fordelene med Lightroom"-listen, men i begynnelsen er dette en kilde til forvirring.

Lightroom har minimal interaksjon med originalfilene dine. Alle stikkord du legger til finnes kun i Lightroom. All redigering du gjør finnes kun i Lightroom. Det er først når du eksporter bildet ut av Lightroom at det blir laget en kopi av originalfila, og stikkord, redigering etc. blir lagt til.

Så lenge man lever i Lightroom-verden er ikke dette noe problem, men det kan bli en utfordring den dagen man ønsker å bytte til et annet program.

 

 

Kommentér